Terug Gemeenteraad

do 26/11/2020 - 20:00 raadszaal

Mededelingen

Openbare zitting

Financieel beleid en beheer en ICT

0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0790 - Erediensten

Algemeen beleid en beheer

0112 - Personeelsdienst en vorming

0440 - Overige hulpdiensten

0200 - Wegen

Facilitair management en veiligheid

0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Grondgebiedzaken

0350 - Klimaat en energie

  • De gemeente Rumst ondertekende op 27 november 2014 het Europese burgemeestersconvenant 2020. De gemeente ging hierbij het engagement aan om de uitstoot op het grondgebied tegen 2020 terug te dringen met 20% t.o.v. referentiejaar 2011. Het energie en klimaatactieplan werd goedgekeurd op 25 februari 2016. De afgelopen vier jaar werd uitvoering gegeven aan het plan. Het is duidelijk dat er verdere inspanningen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan en dit zowel op internationaal, nationaal als lokaal vlak. Het lokale engagement kan vorm gegeven worden via de ondertekening van een nieuw burgemeesterconvenant 2030. IGEAN kan ondersteuning geven bij de opmaak en opvolging hiervan.


0110 - Secretariaat

0200 - Wegen

Sociaal beleid en onderwijs

0110 - Secretariaat

Mondelinge vragen


Publicaties

Notulen