Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van het "Digitaal Notulering- en eBesluitvormingsysteem” van gemeente en OCMW Rumst!

Op deze website kan je:

  • de agenda en de openbare beslissingen bekijken van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies.
  • De volgende gemeenteraad vindt plaats op 24 juni  2021. Deze gemeenteraad wordt digitaal georganiseerd.
    Je kan de gemeenteraad hier live volgen.

Je kan deze agenda raadplegen door:

  • in de kalender de zitting aan te klikken waarvan je de dagorde wil bekijken.

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken: 

  • Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen. Door de titel aan te klikken, opent de beslissing.
  • Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ Verschijnen er te veel resultaten? Je kan die filteren door te klikken op het groene plus-knopje dat naast de zoekbalk verschijnt.

Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via de “passieve openbaarheid van bestuur”.

Voor hulp of informatie kan je steeds terecht op secretariaat@rumst.be