Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

do 26/11/2020 - 20:00 raadszaal

Mededelingen

Openbare zitting

Algemeen beleid en beheer

0112 - Personeelsdienst en vorming

Grondgebiedzaken

0110 - Secretariaat

Sociaal beleid en onderwijs

0110 - Secretariaat

Mondelinge vragen


Publicaties