Terug Gemeenteraad

do 17/12/2020 - 20:00 raadszaal

Mededelingen

Openbare zitting

Financieel beleid en beheer en ICT

0111 - Fiscale en financiële aangelegenheden

0400 - Politiediensten

0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0900 - Sociale bijstand

0119 - Overige algemene diensten

0130 - Administratieve dienstverlening

0200 - Wegen

0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0600 - Ruimtelijke planning

0629 - Overig woonbeleid

0705 - Gemeenschapscentrum

0945 - Kinderopvang

0990 - Begraafplaatsen

0020 - Fiscale aangelegenheden

Algemeen beleid en beheer

0110 - Secretariaat

Facilitair management en veiligheid

0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Grondgebiedzaken

0200 - Wegen

0629 - Overig woonbeleid

0680 - Groene ruimte

Vrije tijd

0160 - Hulp aan het buitenland

0729 - Overig beleid inzake het erfgoed

0710 - Feesten en plechtigheden

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda